Rahbariyat

Kubyashev Kurash Egamovich
Direktor
Igamberdiyeva Gavhar Zakirjanovna

IFBDO’

Xolmanova Gulruh Xurram qizi

Psixolog

Nurmonov Shahriddin Nuriddin o’g’li

Xo’jalik ishlar mudiri