TIQXMMI MTU huzuridagi aniq fanlarga ixtisoslashtirilgan maktabida

Xalqimizning milliy va ko’p yillik qadryatlarga ega hosil bayrami bo’lib o’tdi.