Ustozlar bayrami!!!

Ustoz! Naqadar buyuk so`z, har bir soha mutaxassisining, kasb egasining o`z ustozi bo`ladi. Ustoz deganda barchamizning ko`z oldimizga maktabga chiqqan ilk kunlarimizda, ustozimizning qo`limizdan ushlab harf yozishni o`rgatgani keladi. Aslida esa ustoz bizga bilim beribgina qolmay, balki hayot yo`llarini qanday bosib o`tishni o`rgatuvchi, o`z farzandidan-da ortiqroq ko`ruvchi zotdir.